Bridgman's Life Drawing [34/35] - Rythm

. piątek, 26 lutego 2010
 • Agregar a Technorati
 • Agregar a Del.icio.us
 • Agregar a DiggIt!
 • Agregar a Yahoo!
 • Agregar a Google
 • Agregar a Meneame
 • Agregar a Furl
 • Agregar a Reddit
 • Agregar a Magnolia
 • Agregar a Blinklist
 • Agregar a Blogmarks

RYTM

Świadomość czy idea rytmu nie może być wywodzona z jakiegoś okresu, artysty lub grupy artystów. Wiemy, że w 1349 roku grupa florentyńskich artystów założyła stowarzyszenie, w którym badano chemię barw, matematykę kompozycji, etc. a pośród tych dociekań znajdowała się nauka o ruchu. Ale rytm nie został wynaleziony. Było to wtedy mierzenie ruchu Wszechświata od początków istnienia czasu. Istnieje rytm w ruchach morza i pływów, gwiazd i planet, drzew i traw, chmur i dmuchawców. Jest to część całego zwierzęcego i roślinnego życia. To ruch wymawianych wyrazów wyrażonych w ich akcentowanych i nieakcentowanych sylabach, oraz w skupieniu i pauzach mowy. Tak poezja jak i muzyka są, w odpowiednim, rytmicznym brzmieniu, wcieleniem pięknej myśli, wyobrażenia lub uczucia. Bez rytmu nie może być ani poezji ani muzyki. W rysowaniu i malowaniu rytm istnieje w konturze, barwie, świetle i cieniu.
Powolne, nieustanie poruszające się filmy pozwolił nam na nowo zrozumieć rytm w każdym widocznym ruchu. W tych obrazach skoku o tyczce czy biegu z przeszkodami możemy rzeczywiście śledzić wzrokiem ruch każdego mięśnia i zwrócić uwagę na ich harmonijne relacje z całym działaniem człowieka lub konia.

Aby więc wyrazić rytm w rysowaniu postaci musimy, w balansie mas podleganie pasywnych lub nieaktywnych stron silnym i narożnych stronom akcji, mieć bezustannie w pamięci ukryty, subtelny, wszechobecny przepływ symetrii.

Related Posts with Thumbnails