Pędzle w Photoshopie cz.2 - Skróty klawiszowe

. niedziela, 28 lutego 2010
 • Agregar a Technorati
 • Agregar a Del.icio.us
 • Agregar a DiggIt!
 • Agregar a Yahoo!
 • Agregar a Google
 • Agregar a Meneame
 • Agregar a Furl
 • Agregar a Reddit
 • Agregar a Magnolia
 • Agregar a Blinklist
 • Agregar a Blogmarks

Narzędzia:

B Aktywuje brush tool.
PPM na canvas Wyświetla listę pędzli.
F5 Wyświetla/chowa brush palette.
F6 Wyświetla/chowa color palette.
Ctrl Przy aktywnym brush tool przełącza na hand tool.
L Alt Przy aktywnym brush tool przełącza na color picker.
P Alt
L Ctrl + L Alt
Przy aktywnym brush tool przełącza na przesuń i skopiuj.
Spacja Przełącza na hand tool.
Shift + B Przełącza pomiędzy brush tool, pencil toolcolor replacement tool.
Ctrl + Alt + Shift + K Włącza Keyboard Shortcuts and Menus gdzie można zmienić wartość niektórych z widocznych tutaj skrótów.
Ctrl + Backspace Wypełnia przy użyciu background color (dodanie do kombinacji Shift wypełnia także transparentne piksele).
Alt + Backspace Wypełnia przy użyciu foreground color (dodanie do kombinacji Shift wypełnia także transparentne piksele).


Kontrola pędzla:
 
X Zmienia Foreground color z Background color.
D Czyście wybrane kolory na domyślne (foreground czarny, background biały).
L Alt Przy aktywnym brush tool przełącza na color picker.
] Zwiększa wielkość pędzla.
[ Zmniejsza wielkość pędzla.
1,2,3,4,5,6,7,8,9,0 Zmniejsza opacity o wybraną wartość (2 to 20%, 0 to 100% etc.) Wpisanie dwóch liczb w odpowiednio krótkim okresie czasu pozwala na wpisywanie konkretnych wartości ( 4 i 2 wpisane szybko ustawią opacity na 42%, 0 i 4 to 4% etc.). Uwaga: klawisze numeryczne, gdy brush tool nie jest aktywny, zmienia opacity aktywnej warstwy.
Shift + ] Zwiększa twardość krawędzi pędzla (tylko okrągłego). Jest 5 stopni twardości/miękkości pędzla.
Shift + [ Zmniejsza twardość krawędzi pędzla (tylko okrągłego). Jest 5 stopni twardości/miękkości pędzla.
<Pierwszy pędzel z listy pędzli.
> Ostatni pędzel z listy pędzli.
, Wcześniejszy pędzel z listy pędzli.
. Kolejny pędzel z listy pędzli.
Shift + B Przełącza pomiędzy brush tool, pencil toolcolor replacement tool.
Caps Lock Włacza/wyłącza precyzyjny kursor.
P Alt
L Ctrl + L Alt
Przy aktywnym brush tool przełącza na przesuń i skopiuj.
Shift + LPM Blokuje kierunek lini na pionowy bądź poziomy.
/ Włącza/wyłącza preserve transparency.


Dodatkowe skróty, przydatne przy malowaniu:


bucket tool + Shift + LPM na tle Zmienia kolor tła na foreground color.
Tab Chowa/pokazuje panele (można, po schowaniu, wyświetlać konkretne okna przy użyciu skrótów klawiszowych, nie wychodząc przy tym z tego trybu).
Alt + scroll Zoom in/out w zależności od kierunku przesuwania scrolla.
2x LPM na zoom tool Zmienia zoom na 100%
LPM + [Shift + LPM] Tworzy linię prostą pomiędzy pierwszym kliknięciem a drugim. Przy drugim kliknięciu należy przytrzymać Shift.
Alt + przeciągnięcie LPM zaznaczonej warstwy Kopiuje warstwę w przeciągnięte miejsce (podobnie działa Ctrl + Alt + kursor).
LPM + layer visibility przeciągnięty w górę lub dół na inne warstwy Chowa/pokazuje warstwy, na których layer visibility przeciągnięto kursorem.
Alt + layer visibility  Działa jak Show/Hide all other layers.
Ctrl + Alt + Shift + E Kopiuje wszystkie widoczne warstwy do nowej warstwy.
Alt + LPM pomiędzy warstwami Działa pomiędzy tymi warstwami jak Create Clipping Mask lub Release Clipping Mask.
Ctrl + LPM na obrazku warstwy Tworzy zaznaczenie tam, gdzie znajdują się piksele warstwy.
bucket tool + Shift + LPM na tle Zmienia kolor tła na foreground color.


Warto też dodać sobie skróty do tak często używanych akcji jak New Layer (ja mam to ustawione na F2), Flip Canvas Horizontal (Ctrl + /). Można przypisać do klawiszy zmienianie pomiędzy różnymi zbiorami pędzli i zmienianiem ich wyświetlania (np pomiędzy Text Only a Stroke Thumbnails).


Łakocie:

Related Posts with Thumbnails