Bridgman's Life Drawing [15/16/17] - BUILDING THE FIGURE

. piątek, 5 marca 2010
 • Agregar a Technorati
 • Agregar a Del.icio.us
 • Agregar a DiggIt!
 • Agregar a Yahoo!
 • Agregar a Google
 • Agregar a Meneame
 • Agregar a Furl
 • Agregar a Reddit
 • Agregar a Magnolia
 • Agregar a Blinklist
 • Agregar a Blogmarks

BUDOWANIE SYLWETKI

Z kawałka drewna i kilku cali miedzi lub innego elastycznego drutu można skonstruować użytkowy model masywnych części ciała. Wytnij trzy części z deski mające reprezentować trzy stałe masy ciała: głowę, klatkę piersiową i biodra. W przybliżeniu, proporcje tych trzech mas, zredukowanych ze szkieletu, powinny wyglądać tak - głowa 1 cal na  5/8 cala,  tors 1 1/2 cala na 1 1/4, a biodra 1 cal na 1 1/4 cala.
Przeprowadź najbliżej jak to możliwe dwie równoległe dziury pionowo wzdłuż środka grubości każdej z brył. Zwiąż je ze sobą poprzez puszczenie pojedynczego elastycznego drutu przez każdą z tych dziur, zostawiając około pół cala pomiędzy bryłami, a następnie splącz druty ze sobą. Drut ten w prosty sposób reprezentuje kręgosłup.
Kręgosłup złożony jest z szeregu mocnych, elastycznych stawów i kostnych dysków z amortyzującymi wstrząsy chrząstkami pomiędzy nimi. W kręgosłupie są dwadzieścia cztery kości, każda odrobinę się wygina dając ciału  wymaganą giętkość, ale obraca się i skręca w większości w wolnych przestrzeniach pomiędzy głową a  klatka piersiowa i klatką piersiową a biodrami. Kręgosłup jest więzią łączącą ze sobą różne części ciała.
Części tego drutu pomiędzy bryłami głowy i klatki piersiowej reprezentuje szyję. Głowa na szyi ma możliwość wyginania się do przodu i do tyłu, w górę i w dół oraz obracania się. Spoczywa ona na najwyższym kręgu kręgosłupa, z którym połączona jest przez staw zawiasowy. Na tym stawie porusza się na tyle, na ile pozwalają jej mięśnie i wiązadła. Kość poniżej tego stawu nawiasowego ma wystającą część, czubek przypominający ząb. Wchodzi on w panewkę stawu w kości powyżej i tworzy tym oś obrotu, na której obraca się wyższa kość i głowa, którą podpiera.
Więc, gdy potakujemy, używamy stawu zawiasowego, a gdy obracamy głowę używamy stawu osiowego.
Drut pomiędzy dwoma niższymi bryłami reprezentuje część kręgosłupa łączącą klatkę piersiową u góry z miednicą na dole. Tą część kręgosłupa nazywamy lędźwiami. Spoczywa ona na miednicy, w której jest zagnieżdżona. Kształt jej jest półokręgiem: wklęsłym z przodu. Gdy kręgosłup przechodzi wyżej, stając się częścią klatki piersiowej, dołączane są do niego żebra. Na tej części kręgosłupa, lędźwiach, zależy ruch obrotowy pomiędzy biodrami a tułowiem.
Masy głowy, klatki piersiowej i miednicy reprezentowane przez trzy bryły są same w sobie nieruchome. Myśl o tych bryłach w ich wzajemnych do siebie relacjach i na początku zapomnij o jakichkolwiek łączących częściach poza cienkim drutem kręgosłupa.
W pozycji "na baczność" małego cynowego żołnierzyka mamy przykład symetrycznego balansu tych brył umieszczonych jedna na drugiej. Jednak równowaga ta nigdy nie istnieje w akcji, rzadko, rzeczywiście, gdy jest w spoczynku. Bryły w swym wzajemnym stosunku są ograniczone do trzech możliwych poziomów ruchu. Mogą się wygiąć do przodu i do tyłu wzdłuż strzałkowej płaszczyzny ciała, obracać wedle poprzecznej płaszczyzny lub ku niej przechylać. Jako zasada, wszystkie trzy ruchy występują i mogą zostać blisko przybliżone przez obracanie i skręcanie trzech brył małego modelu z deski i drutu.
Ograniczenia w ruchu kręgosłupa ograniczają ruch trzech mas czy brył. Taki ruch, na jaki pozwala kręgosłup, mięśnie także pozwalają.

Related Posts with Thumbnails